Vad är GMO?

Texten skriven av Bertil Wosk HolisticMed GMO (genmanipulerade eller genmodifierade organismer) menas att man gör ingrepp i arvsmassan hos en organism för att förändra dess egenskaper. Från en art till en annan överförs genetiskt material som ger upphov till en viss önskad egenskap. Inom avel och förädling finns en naturlig gräns för hur man kan korsa, förädla eller avla växter och djur. Den gränsen går vid olika arter. Det går helt enkelt inte att korsa fisk och vete för att vetet ska tåla kyla bättre eller vetet ska få fjäll.Med genmanipulation är detta fullt möjligt. Organismer som korsas genetiskt behöver inte kunna korsa sig på naturlig väg. Det går till exempel att överföra genetiskt material från människor till kor för att de ska producera läkemedel i mjölken. Fiskgener kan överföras till växter så att de bättre tål kyla.

I naturen finns det vissa kontrollmekanismer som ser till att ett djur inte kan se ut hur som helst. Dessa mekanismer kan inte överträdas med vanliga förädlingsmetoder, men GMO tar ingen hänsyn till dessa. Genom att manipulera kontrollgenen för ögon har ett forskarlag i Schweiz kunnat skapa en fluga som har 14 ögon, bland annat ögon på vingar och ben.

Vilka är motiven för GMO?

De övergripande motiven bakom GMO är flera. De viktigaste är:

 • kortsiktig vinst
 • optimerade transporter och hantering av livsmedel
 • ökade marknadsandelar och vinst för multinationella företag
 • kontroll över världens livsmedelsförsörjning

För att uppnå dessa mål inriktas GMO främst på följande områden:

 • ökad tillväxt och produktion
 • anpassning till miljö- och klimatmässiga förhållanden
 • resistens mot sjukdomar och insekter
 • förändrade produktegenskaper
 • tolerans mot kemikalier (speciellt växtgifter och tungmetaller)

De multinationella företagen inom kemi- och läkemedelsindustri dominerar forskning och utveckling inom gentekniken. Bland de sex främsta inom området finns Monsanto, Du Pont, Sandoz och Ciba-Geigy. Kemiföretaget Monsanto har bland annat utvecklat PCB, Agent Orange (som användes i Vietnamkriget), DDT, Dioxin, Roundup och aspartam. De stora läkemedels- och kemiföretagen har köpt upp de mindre genteknikföretagen.

GMO sker främst inom jordbruksområdet. 98 procent av de förändringar av produktegenskaper som gjorts har haft som mål att förlänga produktens livslängd i butiken, underlätta transporter och göra förädlingen mer lönsam. Ytterst handlar det om att få kontroll över tillgången på mat samt avkastning på investerat kapital. Visst fokus ligger på utveckling av resistens mot växtgifter hos grödor. Det är vanligt att man utvecklar resistens mot växtgifter som man själv producerar. Detta gäller bland annat Monsanto, Hoechst och Rhone-Poulenc.

Ett jättelikt experiment

Genmanipulation är ett jättelikt experiment med oförutsägbara följder. När de skadliga effekterna upptäcks är det för sent att rätta till problemen. Trots liknande exempel i industrins historia, vägrar man att lära av sina misstag. Kortsiktiga ekonomiska vinster får styra. Denna gång är insatsen oerhört hög.

GMO ligger inte i konsumenternas intresse. Bioteknikindustrin försöker sälja livsmedel till oss som inte har några egentliga fördelar (men en hel del nackdelar), varor som är tvivelaktiga från miljösynpunkt. Dessutom vill man förvägra konsumenterna all form av märkning eller annan möjlighet att identifiera genmanipulerade livsmedel. Ju mer oinformerade konsumenterna kan hållas desto större är företagens vinstchanser.

Genmanipulation har mött starkt motstånd från konsumenter, hälsoexperter och andra, men det tycks inte påverka bioteknikindustrin. Det kostar otroliga summor att forska och utveckla genmanipulerade varor; företagen behöver sedan få avkastning på sina investeringar. Marknaden domineras av ett antal multinationella företag som kan ta patent på såväl gener som hela organismer. Patentskyddet omfattar de kulturväxter som är viktig basföda i u-länderna, vilket förhindrar lokal produktion.

Ur etisk synvinkel är GMO högst tvivelaktigt. Experter hävdar att genetiskt manipulerade djur inte lider. Det stämmer inte. Studier visar att djur drabbas av stress och sjukdomar till följd av genmanipulation. Hälsoriskerna är dessutom överhängande. Människokroppen vet inte hur den ska ta hand om genmanipulerad mat. Gener för bekämpningsmedel överförs till grödor som kan tas upp av bakterier i tarmen som sedan producerar bekämpningsmedel i kroppen. Nya rön visar att kroppen inte kan bryta ned modifierade gener.

10 skäl att undvika GMO

 1. GMO är skadligt
 2. GMO smittar för all framtid
 3. GMO skadar miljön
 4. GMO ökar användningen av bekämpningsmedel
 5. GMO ger farliga bieffekter
 6. GMO ökar inte skörden och motverkar inte svält i världen
 7. Myndigheternas översyn av GMO är försumbar
 8. Bioteknikindustrin använder sig av pseudovetenskap för att visa att GMO är ofarlig
 9. Oberoende forskning och rapportering av GMO attackeras och förtrycks
 10. Omsorg om kommande generationer.

Hur påverkar vi situationen?

Om du fortfarande anser att genmanipulation inte berör dig eller dina barns framtid så behöver du inte göra någonting. Om du däremot anser att det berör dig uppmanas du att sprida kunskapen till dina vänner och andra.

Kontakta politiker både lokalt och på risknivå

Genom att undvika GMO tvingas gmo-industrin att ta bort gmo från vår mat

Om du vill stoppa Monsantos gmo-aktiviteter kan du skriva på denna lista. 

Kopiera gärna denna information och sprid den till dina vänner

Ladda hem en folder om GMO med mer information. Finns på www.holistic.se

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

%d bloggare gillar detta: