DNA life

Hur påverkar dina gener din hälsa?

Alla har olika drag som tex ögonfärg, syn, längd, fräknar, astma, musikalitet. En del av dessa är ärvda och andra utvecklas från vår miljö.

All information om hur just din kropp ska byggas finns i ditt DNA.

Vi har alla likadant DNA- som ett alfabet, men ordningen på hur de sitter ihop är det som gör oss unika. Vi är 99,9% likadana. Mänskliga gener har 1-3 kvävebaser i sitt DNA som skiljer från person till person. Dessa skillnader kan ändra formen och funktionen hos ett protein.
Proteiner är byggstenarna vår kropp är skapad av.

Gener är en del av vårt DNA som innehåller de instruktioner din kropp behöver för att tillverka varje av de många tusen proteiner som behövs för att vi ska kunna leva. Varje gen är sammansatt av tusentals kombinationer av bokstäver vilka skapar vår genetiska kod.

Våra gener ärvs från våra föräldrar.

Med undantag för identiska tvillingar så har vi alla små variationer i vår genetiska kod.
Det är dessa variationer som gör oss unika.

 Generellt kan man säga att genvariationer varken är bra eller dåliga. Nyckeln är att veta hur du med din livsstil ska påverka dina genvariationer I rätt riktning.

Ett exempel på genetisk variation är att en bokstav i vår genetiska kod kan vara ersatt med en annan. Dessa variationer kan leda till förändringar I hur ett protein tillverkas.  Tex kan ett C bli ändrat till ett G på en viss plats I den genetiska koden. När den variationen bara påverkar en genetisk bokstav kallas den Single nucleotide polymorfism. (SNP).

Inom nutrigenetik- (hur dina gener interagerar med din miljö) tittar man på de genvarianter (SNP´s) med störst påverkan på hälsan och vilka olika genvarianter (SNP) du har. På så vis kan vi tillsammans få reda på vilken typ av livsstil och näring som passar dig bäst utifrån dina genetiska förutsättningar.

Hur påverkar man sina gener i positiv riktning?

Epigenetik betyder »utanpå generna«, och handlar om hur kroppens celler kan slå på och av gener. Människans gener, vårt dna, är i stort desamma i varje cell i kroppen, däremot skiljer sig de epigenetiska förutsättningarna i kroppens olika celltyper – det är epigenetiken som styr hur generna används. Och i dag tyder det mesta på att påverkan av miljöfaktorer, stress, matvanor och livsstil kan påverka epigenetiken – alltså om en gen ska slår av eller på och därmed orsaka ohälsa om vi slår på eller av gener som är har negativ påverkan på vår hälsa.

Exempelvis så kan du ha gener med en känslighet för att utveckla diabetes typ 2 men för att du ska göra det krävs att den genen påverkas av din miljö- (kost och motion) – faktorer i miljön kommer att sätta små knappnålar på den genen och bestämmer om den ska slås på eller av och detta är epigenetik.

Dessa små knappnålar ändrar hur våra gener uttrycker sig men ändrar inte DNA sekvensen. Fungerar som en volymknapp som bestämmer om en gen ska dra upp volymen eller skruvas ner.  Du kan alltså ha en känslighet för massor av saker men miljön påverkar om du kommer utveckla sjukdom eller inte.

how_does_dna_work_1683158670_1200x627

Epigenetiken påverkas av:

 • Stress
 • Kost
 • Motion
 • Miljögifter/kemikalier
 • Nikotin
 • Föräldrar/morföräldrar

En del epigenetisk information passerar över generationer- alltså kan vi påverkas av saker våra föräldrar upplevt. Ex – studier visar att barn och barnbarn till personer som upplevt svåra händelser som tex, krig är mer stresskänsliga än de som inte har det. Eller att vi påverkas enormt av hur vår mamma levt under vårt fosterliv. Detta beror på epigenetiken.

Med en bra livsstil kan du alltså förhindra att skadliga gener slås på vilket innebär att även om du har en ofördelaktig genetik så kan du till stor del påverka om dessa gener kommer aktiveras eller inte.

DNA Life är en samling gentester där man tittar på vissa gener som påverkar vår hälsa/vikt och träningsresultat. I testerna får du veta vilka genavvikelser (SNP´s) du har och hur du kan påverka dom i positiv riktning med din livsstil.

Testerna från DNA life är ett ovärderligt verktyg inför en livsstilsförändring då de visar hur du ska förhålla dig till dina gener för att hålla dig frisk, få optimal effekt av din träning och hitta en lösning på ev. viktproblem.

Utifrån resultatet får du kost/träning/livsstilsråd som är helt anpassade efter dina genetiska förutsättningar. Testerna är mycket omfattande och SÅÅÅ spännande.

DNA life består av fyra olika tester. DNA Health, DNA Diet, DNA Sport, DNA Östrogen.
Nedan kan du läsa mer om dessa tester.

 DNA HealthSkärmavbild 2017-09-17 kl. 16.12.52

Detta är det mest omfattande DNA Life testet och kartlägger många viktiga delar som påverkar din hälsa.

I denna del har man tittat på genvarianter (SNP´S) som är kopplade till en individs risk att utveckla vissa kroniska sjukdomar eller försämrad ämnesomsättning.

Testet är utformat för att optimera välbefinnande och hälsa genom personliga livsstils och kostval och när nödvändigt ge råd om kosttillskott skräddarsydda för att minska näringsbrister baserade på dina genvarianter.

DNA health är ett stöd för din terapeut när man tittar på vilken kost och näring som är optimal för god hälsa, långt liv och att minimera risk för sjukdom.

Resultatet är uppdelat i sektioner utifrån nyckelfunktioner i ämnesomsättningen så att svagheter och styrkor lätt kan identifieras.

Fettomsättning
Hjärthälsa beror på en komplex balans mellan miljö, genetik och kostfaktorer. Vissa gener påverkar vår fettomsättning – LDL och HDL balansen. Detta kan ge högre LDL (onda kolesterolet) och lägre HDL (goda kolesterolet) och detta är kopplat till hjärtkärlsjukdom. I denna del får du veta om du har ökad risk för problem med fettomsättning.

Metylering
B-vitaminer tillför byggstenar för växande celler som konstant förnyas och spelar en stor roll i många fysiska processer. B-vitaminer tillför också vissa av de kemiska ämnen som är nödvändiga för att skydda våra gener så att vårt DNA inte skadas. Dessa vitaminer, inklusive folat (B9), B6 och B12, hjälper till att göra nytt DNA för växande celler och för att de ska kunna förnya sig. B-vitaminer är också delaktiga i att slå på och av gener och på så vis reparera DNA. Processen för DNA reparation kallas Metylering. I denna del får du redan på om du har ökad risk för bristfällig metylering.

Detox- cellens avgiftning
Cellens avgiftning i kroppen är främst beroende av GST enzymer (Glutathione S-tranferase). Dessa enzymer ger katyalysatoriska reaktioner och ser till att giftiga produkter från ämnesomsättningen blir mer vattenlösliga och lättare att utsöndra från kroppen via svett och urin. I denna del får du se om du har ökad risk för bristfällig avgiftning.

Inflammation
Är ett normalt svar från immunförsvaret och ett viktigt steg vid läkande av vävnad. Frisättningen av inflammatoriska substanser är kontrollerat av gener inblandade i inflammationsprocessen men när dessa gener inte slås av som de ska fortsätter den inflammatoriska processen. Många av de sjukdomar som ökar kraftigt är kopplade till kronisk låggradig inflammation som tex fetma, hjärtsjukdom, artrit och inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit och Chrons). I denna del får du se om du har ökad risk för låggradig inflammation.

Oxidativ stress
Fria radikaler är en normal biprodukt i kroppens energigivande processer. Dessa är mycket reaktiva med andra molekyler och kan skada celler. Antioxidanter är ämnen som oskadliggör fria radikaler. Anti-oxidanter finns naturligt i vår kropp i form av enzymer men kan även tillföras i kosten via olika mat, särskilt från grönsaker och frukt men den största delen av antioxidanter kommer från kroppens eget antioxidantsystem. Oxidativ stress uppstår när dina antioxidanter inte klarar av att ta hand om mängden fria radikaler.
I denna del får du se om du har ökad risk för oxidativ stress.

Benhälsa
Våra ben är inte en konstant struktur. Våra celler arbetar hela tiden med att lösa upp gammalt ben och bilda ny benvävnad. Efter 30 börjar både män och kvinnor att förlora benmassa. Den största skillnaden är för kvinnor efter klimakteriet. Enligt ny forskning spelar både kost och genetik en stor roll när det gäller vår benhälsa. I denna del får du se om du har ökad risk för osteoporos (benskörhet).

Insulinkänslighet
Insulin är ett hormon som stimulerar upptag av glukos från maten in i cellen. De med lägre insulinkänslighet har begränsad effekt av det hormonet. Detta gör att man kommer ha en högre mängd glukos i blodet. Den vetenskapliga litteraturen visar att insulinokänslighet eller resistens spelar stor roll i våra vanligaste sjukdomar som tex fetma, diabetes typ 2, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och störd fettomsättning (kolesterol). I denna del får du se om du har ökad risk för att låg insulinkänslighet.

Mattolerans
Näringsämnen och vissa komponenter i mat kan påverka oss på olika sätt. Med ny forskning vet man att specifika gener kan testas för att se hur en individ reagerar på vissa matkomponenter. I detta test man på följande: laktosintolerans, omsättning av fleromättat fett (omega 3/omega 6), koffeinkänslighet, saltkänslighet, järnöverbelastning (hemakromotis) samt om man känner bittersmak och hur man förbränner alkohol.

DNA Diet
Skärmavbild 2017-09-17 kl. 16.12.23

Forskning har visat att vissa specifika genvarianter ( SNP´s ) kan kopplas till vikt och respons för viktminskning via kost och motion.
Genom att se om vi har dessa variationer eller inte kan man göra skräddarsytt viktminskningsprogram utifrån de genetiska förutsättningar man har.
Tillsammans med en DNA terapeut tittar man även på tidigare medicinska problem och erfarenheter från viktminskning.

DNA diet testar 15 olika gener som påverkar ämnesomsättning och träning.
40 till 80 % av variationer i kroppsvikt beror på genetiska faktorer. Detta förklarar varför inte alla förlorar eller ökar vikt på samma sätt när de följer samma livsstilsprogram. Att kartlägga en persons känslighet för olika dieter och livsstilsförändringar för att kontrollera vikten är mycket fördelaktigt.

Genetik avgör en persons känslighet för fetma när de exponeras för en ofördelaktig miljö. Det visar även en persons resultat av olika dieter och olika typ av träning.

DNA diet ger dig ett skräddarsytt kost och motionsprogram.

DNA Sport
Skärmavbild 2017-09-17 kl. 16.13.23

 Inom idrotten har intresset för genetik verkligen exploderat senaste åren. Man ser nämligen stora variationer på träningsresultat beroende på vilka gener man har.
För att dra fördel av sina gener är det viktigt göra val som bäst matchar din genetik.
Med kunskap om vilka gener du har kan du göra fördelaktiga val gällande träning, kost och livsstil så att de passar dina behov.
För att uppnå resultat i en viss sport krävs flera faktorer, genetik är en del. Råden du får utifrån detta test hjälper dig att optimera och individanpassa din träning.

DNA sport tittar på olika områden som är kopplade till sport/idrottsprestation. Insikt i dessa hjälper dig att individanpassa ditt träningsprogram för att få ut så mycket som möjligt av dina träningspass. Vissa genetiska varianter är fördelaktiga i idrottsliga prestationer medan andra bidrar till högre risk för skador och längre återhämtning.

Skador och återhämtning
Vissa har högre känslighet än andra när det gäller skador medan andra aldrig är skadade. På samma sätt behöver en del lång återhämtning medan andra kan köra hårda pass flera dagar efter varandra.

Forskning visar att vissa genetiska variationer ökar risken för vissa typer av skador. Skador och återhämtning hänger ofta ihop- om du har behov av lång återhämtning har du också en benägenhet att lät få skador. Du behöver alltså ha en bra strategi för din återhämtning för att undvika skador. Behov av lång återhämtning eller känslighet för skador betyder att du behöver ett balanserat och väl genomtänkt program med stort fokus på återhämtning, bra övningar och bra näring.

Med tanke på skador och återhämtning har man i det här testet tittat på 3 olika delar

 • Skadekänslighet (vävnads uppbyggnad)
 • Inflammation
 • Oxidativ stress

Dessa delar består sedan av ett antal olika undergrupper.

Skadebenägenhet
Flera faktorer inklusive träning och mekanisk belastning kan leda till nybildning av vävnad. Detta kan vara positivt men ändringar i strukturen i vävnad kan även leda till ökad skadebenägenhet. De genvariationer man tittat på är kopplade till förmågan till reparation och ombildning av vävnad.

Inflammation
Inflammation är en normal reaktion från immunförsvaret och en viktig del i läkande av vävnadsskada. Frisättning av inflammatoriska cytokiner kontrolleras av flera gener. Men om du ofta har en ökning av inflammatoriska ämnen efter träning eller en långvarig ökning av dessa behövs längre återhämtning mellan hårda träningspass för att undvika vävnadsskada.

Oxidative stress
Fria radikaler är en normal biprodukt efter träning- Dessa ämnen kan orsaka DNA skada. Antioxidanter kan oskadliggöra dessa ämnen. Långsiktig regelbunden motion med lätt intensitet ökar mängden antioxidanter och ger minskad nivå av inflammatoriska cytokiner vilket är fördelaktigt för motion, prestation och optimal hälsa. Mkt hård träning som pågår för ofta ger ökade fria radikaler och detta leder till oxidativ stress (DNA skada) om du inte har tillräcklig mängd antioxidanter för att hantera detta.

Prestation
Det är ett faktum att prestationsförmågan varierar hos olika individer och att detta till stor del är genetiskt. Dessa faktorer kan avgöra hur väl du är anpassad till olika typer av träning. Både konditionsträning och styrketräning är viktigt för den allmänna hälsan men det varierar mellan olika individer hur väl man svarar på dessa typer av träning. Resultatet av testet kommer att hjälpa dig att fokusera på den träning som kommer ge dig bäst resultat.

Blodflöde och andning
Idrottsprestation är väldigt beroende på syre- både vårt hjärt-kärlsystem och våra lungor. Syretransport till musklerna är nyckeln till att klara av konditionskrävande aktiviteter utan att bli trött.

Energi under träningspass
För att undvika trötthet under träning behöver energiproduktionen matcha energiförlusten. Mitokondrierna i cellen är dom som sköter energiproduktionen (ATP) för musklerfibrerna, syreupptagningen i musklerna är direkt kopplade till bildning av nya mitokondrier (ökad energiproduktion).

Näring under träningspass
Kolhydrater och fett är de främsta källorna till den näring som behövs för att kunna prestera fysiskt. Dessa konverteras till energi (ATP) när det behövs. Protein är mer inblandad i underhåll och nybyggnad av vävnad än i bildning av energi.  Här får du se hur väl du använder energi under träning.

Muskel och benuppbyggnad
Muskler, ben, brosk, senor, ligament och leder påverkar vår förmåga att prestera.
Dessa vävnader kan förändras med träning men vår genetik formar basen- de strukturella egenskaperna hos dessa vävnader.

DNA Östrogen
Skärmavbild 2017-09-17 kl. 16.13.53

DNA Östrogen inkluderar 11 gener involverade i östrogenbiosyntesen, östrogen metabolismen och fas 1 och fas 2 i vårt detoxssystem.

Ca 80 % av bröstcancer uppkommer hos kvinnor som har det i familjen, Östrogen påverkar funktionen i ett flertal viktiga vävnader och forskning visar att en ökad livstidsexponering för östrogen är en stark riskfaktor i utvecklande av bröstcancer.

DNA östrogen testar genvarianter som visat sig påverka hur östrogen bryts ner.
Att kunna göra en individanpassad plan gällande kost, livsstil, hormoner och näringstillskott baserade på informationen från testet gör att du kan förbättra östrogennedbrytningen och det är en stor fördel för både män och kvinnor som har flera tecken på östrogendominans och som har högre livstids exponering av östrogen, östrogenmetaboliter och andra cancerogena ämnen.

 • Passar män eller kvinnor med en stark familjehistoria med bröst, livmoder, tjocktarm, prostatacancer.
 • Kvinnor som har symtom på östrogendominans som ex. endometrios, PMS, och myom.
 • Kvinnor som överväger p-piller, hormonbehandlingar eller bio-identiska hormoner.
 • Kvinnor som överväger konstgjord befruktning eller har blivit diagnostiserade med östrogen receptor positiv bröstcancer.
Prislista DNA Life
TEST Ca pris i SEK inkl 60 min rådgivning
DNA Health 2 700 kr
DNA Sports 2 350 kr
DNA Diet 2 350 kr
DNA östrogen 2 350 kr
KOMBINERADE
DNA Life Alla 4 test 5 150 kr
DNA Health + 1 till (diet, sport, eller östrogen) 4 050 kr
DNA Health + 2 till (diet, sport, eller östrogen) 4 600 kr
DNA diet+sport 4 050 kr
DNA diet + östro 4 050 kr

OBS! Priserna kan variera beroende på prissättning från labbet och valutakurs.

Du beställer testet via mig, du får efter några dagar hem ett test kit och du tar själv ett vävnadsprov med en bomullspinne på insidan av din kind som du skickar in till Nordic Lab. Provresultatet kommer efter några veckor och då bokar vi in en tid för analys och rådgivning utifrån ditt prov.

Du kan läsa mer om dessa tester på www.nordiclabs.com
Om du vill göra något eller flera av dessa tester kontaktar du oss, du kan läsa mer under rådgivning.

 

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

%d bloggare gillar detta: